HOME     POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY     O MNIE     OFERTA     AKTUALNOŚCI     MATERIAŁY     OPINIE     KONTAKT    
OFERTA


WARSZTATY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI, oparte na metodzie Nonviolent Communication (Porozumienie bez Przemocy) Marshalla Rosenberga (więcej)
Warsztaty wprowadzające w świat porozumienia bez przemocy i wspierające budowanie bliskich, autentycznych relacji między ludźmi, bazujących na szacunku, szczerości i empatii.
WARSZTATY KOMUNIKACJI EMPATYCZNEJ DLA:
RODZICÓW, OPIEKUNÓW, WYCHOWAWCÓW, NAUCZYCIELI (więcej)
Warsztaty wprowadzające do metody porozumienia bez przemocy w relacjach z dziećmi, wspierające budowanie wzajemnego kontaktu i zrozumienia.
WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO. (więcej)
Warsztaty pomagające lepiej poznać i zrozumiec siebie, rozwijające umiejętności interpersonalne.
SESJE INDYWIDUALNE (więcej)
Indywidualna sesja empatyczna dla wszystkich, którzy chcieliby przyjrzeć się swoim uczuciom, potrzebom, wartościom lub pogłębić znajomość porozumienia bez przemocy i wolą pracować na spotkaniach indywidualnych.
COACHING OPARTY NA POTRZEBACH (więcej)
Indywidualne sesje coachingowe pomagające dostrzec swoje zasoby, mocne strony i wartości oraz realizować cele.
EMPATIA CAFE (więcej)
Empatia Cafe to comiesięczne spotkania z empatią, otwarte dla wszystkich sympatyków Porozumienia bez Przemocy M. Rosenberga, którzy chcą w bezpiecznej, przyjaznej atmosferze praktykować empatię.

made by:   Bez Banału Sopot